Okul Öncesi Destek Faaliyetler

Okul Öncesi Destek Faaliyetler

  • 0-6 yaş gelişimin en hızlı dönemidir.
  • Öğrenmeyi seven, merak duygusu var olan, sosyal iletişime açık, kendine güvenen, paylaşmayı ve birlikte çalışmayı öğrenmiş çocuklar, okul hayatına hızlı adapte olabilmektedir.
  • Mutlu bir okul öncesi dönemi, sağlıklı okul hayatının başlangıcıdır.
  • 3-6 yaş dönemi çocukların, psiko motor gelişimi, dil ve konuşma becerisi, sosyal ve duyusal gelişimi, zihinsel aktiviteler, dikkat çalışmaları ve küçük kas gelişimlerinin sağlanması, çocuğu okula ve hayata hazırlar.
  • Okul öncesi çocuklarda, bireysel farklılıklar gözetilmelidir, yetenekleri desteklenmelidir.
  • Çocuğun bu süreçteki tepkileri doğru okunmalı, okul ve öğretmen sevdirilmelidir.
  • Anneden ayrılış şekli ve okula alışma dönemindeki yaklaşımlar, çocuğun bir ömür hatırlayacağı anı olarak kalacaktır.
  • Okul öncesinde, ihtiyaç duyulan gerekli destek faaliyetler sağlanmalı ve çocuğun becerisine sunulmalıdır.
  • Gerek duygusal gerek fiziksel ihtiyaçlar, gelişim sürecinde gecikme oluşturmadan, zamanında çocuğa verilmelidir.
  • Okul öncesi dönemi çocukların, okula hazır olması önemlidir. Okula hazır olan çocuk hayata hazır olur ve yaşayacağı başlangıçlara açık olur.