Okul Öncesi Destek Faaliyetler

Okul Öncesi Destek ve Oyun Terapisi

0-6 yaş gelişimin en hızlı dönemidir.

Öğrenmeyi seven, merak duygusu var olan, sosyal iletişime açık, kendine güvenen, paylaşmayı ve birlikte çalışmayı öğrenmiş çocuklar, okul hayatına hızlı adapte olabilmektedir.

Mutlu bir okul öncesi dönemi, sağlıklı okul hayatının başlangıcıdır.

3-6 yaş dönemi çocukların, psiko motor gelişimi, dil ve konuşma becerisi, sosyal ve duyusal gelişimi, zihinsel aktiviteler, dikkat çalışmaları ve küçük kas gelişimlerinin sağlanması, çocuğu okula ve hayata hazırlar.

 

Okul öncesi çocuklarda, bireysel farklılıklar gözetilmelidir, yetenekleri desteklenmelidir.

 

Var olan problemler göz ardı edilmemeli, erken dönemde doğru müdahale ile destek sağlanmalıdır.

Çocuğun bu süreçteki tepkileri doğru okunmalı, okul ve öğretmen sevdirilmelidir.

Anneden ayrılış şekli ve okula alışma dönemindeki yaklaşımlar, çocuğun bir ömür hatırlayacağı anı ve hissedeceği duygular geleceğinde ki okul yaşantısını etkileyecektir.

Okul öncesinde, ihtiyaç duyulan gerekli destek faaliyetler sağlanmalı ve çocuğun becerisine sunulmalıdır.

Gerek duygusal gerek fiziksel ihtiyaçlar, gelişim sürecinde gecikme oluşturmadan, zamanında çocuğa verilmelidir.

Okul öncesi dönemi çocukların, okula hazır olması önemlidir. Okula hazır olan çocuk hayata hazır olur ve yaşayacağı başlangıçlara açık olur.

 

2020 Mart ayı sonrasından itibaren geçilen uzaktan eğitim sürecinde yine geleceğin yetişkinleri olan çocuklarımıza destek vermeye devam etmekteyiz