Manevi Değerler

Manevi Değerler

  • Her toplumun, kültürel ve manevi değerleri vardır. Nesilden nesile aktarılarak korunan değerleri, gelecek nesillere aktarmak bizlerin sorumluluğudur. Geleneksel ve yörelere ait değerler korunmalıdır.
  • Kuşak çatışmaları ve anlayışsızlıkların ortadan kalkması için, kuşakların diğer kuşağı tanıyabilmesi önemlidir.
  • Kültürel değerleri korumaya çalışırken, bilinçli ve öngörülü olabilme farkındalığı geliştirilmelidir.
  • Kültür, gelenek ve manevi değerler, gereği gibi tanınırsa, yaşam kalitesini düşüren, sabit fikirler arındırılır.
  • Kuşakları eleştirmek yerine, anlamaya açık olunmalıdır.
  • Bizi biz yapan değerleri korumalı ve yaşatmalıdır.