İletişim Becerileri

İletişim Becerileri

 • İletişim becerisi bireye ne sağlamalı?
 • İletişim becerileri neden geliştirilmeli?
 • Kendisini geliştirmek isteyen bireyler bu sorulara cevap arar.
 • İletişim Becerisinde temel amaç; anlamak ve anlaşılmaktır.
 • Düşüncelerin doğru aktarabilmesi için beden dili, ses tonu, mimikler ve seçilen kelimeler önemlidir.
 • Sağlıklı ve etkili iletişimin ilk şartı ise kendini tanımaktır.
 • Güçlük ve sorunları ortaya çıkmadan önleyici ve koruyucu amaçlı destek verebilmek sağlıklı ve kaliteli bir hayat için önemlidir.

HAYAT KENDİNİ TANIMAYLA BAŞLAR

Hanedem, iletişim becerilerini geliştirmek isteyen bireye taahhütler verir.
İletişim becerisi kazanmış birey şu cümleleri rahatlıkla kurabiliyordur.

 • İnsanları oldukları gibi kabul edebiliyorum.
 • Kendimi istediğim şekilde ifade edebiliyorum.
 • Etkin dinleme ve sözel olmayan iletişim kurabiliyorum.
 • İletişim kurarken sözlerin altında oluşmuş duyguları görebiliyorum.
 • İstediğim zaman sohbet başlatabiliyorum.

Hanedem Danışmanlık; Sağlıklı iletişimler diler.  🙂

HİPNOZ

 

REGRESYON

SARKAÇ