Eğitim ve Seminerler

Eğitim ve Seminerler

  • Kişisel gelişim ve destek faaliyetler için, belirlenmiş konularda çeşitli seminerler verilmektedir.
  • Seminerler ile aile içi iletişim desteklenmektedir, ebeveyn istekleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak seminer çalışmaları yapılmaktadır.
  • Seminerler; sosyalleşme, farkındalık, özgüven kazanımı, kaynaşma ve birlik olma gibi birçok değeri bireye katar.
  • Kişisel gelişim alanında, bireyin ihtiyaç duyduğu eğitimler, alanının uzmanı tarafından bireylere ve guruplara eğitim olarak verilir.
  • Beden dili, diksiyon ve kişisel gelişim eğitimleri, başlıca rağbet gören konular başlığındadır.
  • Ömür boyu  gelişim sürecinin, bilinçli desteklenmesi için uzman desteği almak, eğitim ve seminerlere katılmak, kendini tamamlama sürecine destek olmak, kişinin kendisine saygı duymasını  ve kendine verdiği değerin göstergesi olarak kabul edilmektedir.